Danh mục
Sản phẩm tiêu biểu

Đầu ghi hình Dahua 32 kênh DHI-HCVR5432L-S2

  08/02/2017    Lượt xem : 525    Giá : 32.300.000đ

Đầu ghi hình 24/32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P (1-15fps)720P/960H/D1(1-25fps), hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720P và 1080P (1-15fps)

Đầu ghi hình Dahua 24 kênh DHI-HCVR5424L-S2

  08/02/2017    Lượt xem : 521    Giá : 27.200.000đ

Đầu ghi hình 24/32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P (1-15fps)720P/960H/D1(1-25fps), hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720P và 1080P (1-15fps)

Đầu ghi hình Dahua 32kênh HCVR4232AN-S2

  08/02/2017    Lượt xem : 548    Giá : 14.500.000đ

Đầu ghi hình 24/32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 720P/960H/D1(1-25fps), hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720P

Đầu ghi hình Dahua 4 kênh HCVR7104H-S3

  08/02/2017    Lượt xem : 490    Giá : 5.430.000đ

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP, chuẩn nén hình ảnh H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P/720P/960H/D1(1-25fps), hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080P với 25FPS

Đầu ghi hình Dahua 24 kênh HCVR4224AN-S2

  08/02/2017    Lượt xem : 513    Giá : 11.300.000đ

Đầu ghi hình 24/32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 720P/960H/D1(1-25fps), hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720P

Đầu ghi hình Dahua 8 kênh HCVR7108H-S3

  08/02/2017    Lượt xem : 509    Giá : 7.300.000đ

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP, chuẩn nén hình ảnh H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P/720P/960H/D1(1-25fps), hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080P với 25FPS

Đầu ghi hình Dahua 16 kênh HCVR5216AN-S3

  08/02/2017    Lượt xem : 503    Giá : 95.000.000đ

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P/720P/960H/D1(1-25fps), hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080P

Đầu ghi hình Dahua 16 kênh HCVR5116HS-S3

  08/02/2017    Lượt xem : 541    Giá : 9.000.000đ

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P/720P/960H/D1(1-25fps), hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080P

Đầu ghi hình Dahua 8 kênh HCVR5108HS-S3

  08/02/2017    Lượt xem : 397    Giá : 4.690.000đ

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P/720P/960H/D1(1-25fps), hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080P

Đầu ghi hình Dahua 4 kênh HCVR5104HS-S3

  08/02/2017    Lượt xem : 379    Giá : 3.040.000đ

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P/720P/960H/D1(1-25fps), hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080P