Tưởng chừng như thân thuộc nhưng gồm có ký tự đặc biệt tiếng Anh ko phải người nào cũng nắm rõ về phong thái đọc cũng như ý nghĩa khi sử dụng. Vậy hãy tham khảo về cách đọc những ký tự đặc trưng qua bài viết dưới đây thuộc trung vai trung phong dạy học tập tiếng Anh tiếp xúc tại Đà Nẵng 4Life English Center (camera365.com.vn) nhé!

*
Cách phân phát âm chuẩn các ký tự quan trọng trong giờ Anh

1. Biện pháp đọc các ký tự đặc trưng tiếng Anh

Cách đọc các ký tự đặc biệt quan trọng tiếng Anh
Ký hiệuCách đọc các ký tự sệt biệt Ý nghĩa
*asteriskDùng để bổ sung cập nhật hoặc nhấn mạnh vấn đề ý
&ampersandVà, thêm vào
¢cent sign
¥Yen sign
£poundĐơn vị chi phí tệ của Anh
$dollarĐơn vị chi phí tệ của Mỹ

2. Bí quyết đọc vết câu trong giờ Anh

Cách đọc lốt câu trong tiếng Anh
Ký hiệuCách đọc những ký tựCách vạc âmCách dùng
Dấu phẩy (,)comma/ ˈkɑːmə /Phân tách, liệt kê những mệnh đề dựa vào và những mệnh đề hòa bình và nhiều giới từ bỏ dài.

Bạn đang xem: Các ký tự trong tiếng anh

Dấu chấm (.)full stop, period/ˈpirēəd /Kết thúc, ngắn câu hoàn chỉnh
Dấu chấm giữa các số nguyên tố, ví như 2.3dot
Dấu nhị chấm (:)colon/ ˈkoʊlən /Bắt đầu một cuộc hội thoại trực tiếp.

Cung cung cấp thông tin

Giải thích

Dấu bố chấm (…)ellipsesDùng để mô tả một sự vật, vấn đề còn tiếp, chưa thể liệt kê hết.

Xem thêm: 300+ Chọn, Đặt Tên Hay Con Trai 2022 Giúp Bé Bình An, Tài Đức Vẹn Toàn

Dấu chấm phẩy (;)semicolon/ ˈsemikoʊlən /Dùng để bóc hai mệnh đề độc lập.
Dấu hỏi chấm (?)question mark/ ˈkwestʃən mɑːrk /Dùng sinh sống cuối câu nghi vấn.
Dấu chấm than (!)exclamation mark/ ekskləˈmeɪʃn mɑːrk /Dùng sinh hoạt cuối câu mà bạn có nhu cầu nhấn mạnh một ý hoặc biểu đạt sự ngạc nhiên
Dấu bởi (=)equals/ˈiːkwəl/
Dấu nhân (x)multiplication/ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃən/
Dấu chia (:)division sign/dəˈvɪʒən/
Dấu cộng(+)plus sign/plʌs/
Dấu trừ (-)minus sign/ˈmaɪnəs/
Dấu gạch trái(/)solidus/ ˈsɑːlɪdəs /
Dấu ( «…» )guillemots/ ˈɡɪlɪmɑːts/
Dấu gạch bên dưới (_)underscore/ˌʌndəˈskɔː $ -dərˈskɔːr/
Dấu gạch chéo ngược ()backslash/ˈbækslæʃ/
Dấu gạch chéo (/)slash/ slæʃ/
Dấu gạch ngang (-)hyphen/ ˈhaɪfn /
Dấu nháy kép (“…”)ditto mark/ ˈdɪtoʊ mɑːrks /
Dấu nháy 1-1 (‘…’)apostrophe/ əˈpɑːstrəfi /

Trên đấy là các ký tự quan trọng đặc biệt tiếng Anh có bao gồm cả giải pháp đọc và ý nghĩa sử dụng nhưng 4Life English Center (camera365.com.vn) muốn chia sẻ đến bạn hi vọng thông tin bài viết sẽ hữu ích so với bạn.

Bài viết liên quan