lí giải Mu Online▾ Cơ phiên bản ▾ ▾ Nhân thứ ▾ ▾ nhiệm vụ ▾ ▾ Sự khiếu nại ▾ ▾ Sự kiện new ▾ ▾ quái dị ▾ ▾ Ép thứ ▾ ▾ khối hệ thống Socket ▾ ▾ bản đồ và quái vật ▾ ▾ sản phẩm ▾ ▾ đồ phẩm bắt đầu ▾ ▾ cửa hàng ▾ ▾ khối hệ thống Master Skill ▾ ▾

Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven)

*

►Tạo Quạ Tinh

- nói chuyện với Nhà đào tạo thúLorencia (122,110).- Chọn tác dụng "Tái chế tạo linh hồn".

Nguyên liệu:

Dark Raven Spirit

 

 

Jewel of BlessChaosJewel of SoulJewel of Creation
*
Dark Raven
*
*
*
*
*
*
x1
x2x1x2x1
 Tỷ lệ thành công cao nhất là 60%

CHÚ THÍCH:- đưa ra phí Zen đến việc tạo thành Dark Raven là một triệu Zen.- Dark Raven Spirit (Linh hồn họa tinh) tất cả thể rơi từ quái đồ gia dụng có cấp 102 trở đi.- Nếu thành công sẽ nhận ra Quạ Tinh.- Nếu thất bại, tất cả nguyên vật liệu sẽ bị mất.

►Phục hồi huyết Quạ Tinh

- thủ thỉ với Nhà huấn luyện thú nghỉ ngơi Lorencia (122,110).- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".- Chọn loại thú ước ao hồi máu.