Để chạy được những chương trình thuần DOS (như TP, FP giỏi TC,...) trong các Hệ quản lý và điều hành không cung ứng DOS như Win7,..., trước hết đề nghị tải về vật dụng phần mềm bé dại DOSBox, cỡ chỉ tất cả 1.38MB, kích hoạt nóđể càiđặt bình thường, đã thấy có biểu tượng shortcut

*
thương hiệu làDOSBox 0.74.

Ví dụ 1:

Trong máy của người tiêu dùng đang tất cả thư mục TP, và lịch trình chạy là TPX.EXE ở sâu vào TP thuộc ổ đĩa D:, cụ thể đường dẫn không thiếu đến TPX.EXE là D:TPBIN. Mà Win7 không chất nhận được chạy, ta làm như sau:Bước 1. Kích hoạt shortcut DOSBox 0.74 ta thấy một hành lang cửa số nhỏ, dòng cuối là:

Z:>-.

Bạn đang xem: Cách vào dos trong win 7

Đó là ổ đĩa ảo được sản xuất ra nhằm giúp ta chạy các chương trình DOS giận dữ mà những phiên phiên bản Windows thời thượng không hỗ trợ.

Bước 2. hiện thời bạn gõ vào địa điểm dấu kể thành

Z:>mount DD:TPBIN

và gõ Enter. Nếu thành công sẽ có được câu:

Z:>Drive D is mounted as local directory D:TPBINBây giờ bạn gõD: vàEnter, sẽ nhậnđược

D:>-

Như vậy coi như bạnđãđangở folder D:TPBIN rồiđó.

Bước 3. Chúng ta gõ TPX với Enter, chương trình thực hành sẽ hiện rađể thao tác làm việc rèn luyện bình thường.

Bước 4. Để phóng to tốt thu nhỏ tuổi cửa sổ DOS này, chúng ta gõ tổ hợp phím Alt+Enter.

Bước 5. Chúng ta lập trình bình thường, chỉ bao gồm điều ví như gõ tổ hợp phím Ctrl+F9 thì ko chạy được!!! vì tổng hợp phím này là để hoàn thành DOSBOX. Thế nên muốn chạy, chúng ta vào buộc phải vào menu Run của thanh thực đơn của Turbo Pascal, hoặc gõ tổ hợp phím Alt+R.

Bước 6. Bao giờ muốn thoát, chúng ta đặt loài chuột vào hành lang cửa số đang chạy, gõ tổng hợp phím Ctrl+F9.

Xem thêm: Kim So Eun Và Song Jae Rim, Kim So Eun And Song Jae Rim

Chú ý:

Để lập trình sẵn trong FP (Free Pascal), TC (Turbo C), TC++ (Turbo C++),... Cũng tương tự!

Ví dụ 2: trong máy của công ty đang có thư mục VANSU, và công tác chạy là VIVANSU.EXEnằm tức thì trong folder VANSU ở trong ổ đĩa E:, rõ ràng đường dẫn không thiếu đến VANSU.EXE là E:VANSU. Mà lại Win7 không có thể chấp nhận được chạy, ta làm cho như sau:Bước 1. Kích hoạt shortcut DOSBox 0.74 ta thấy một cửa sổ nhỏ, cái cuối là:

Z:>-.

Bước 2. bây chừ bạn gõ vào nơi dấu nhắc thành

Z:>mount E E:VANSU

và gõ Enter. Nếu thành công sẽ có được câu:

Z:>Drive E is mounted as local directory E:VANSUBây giờ các bạn gõ E: vàEnter, sẽ nhậnđược

D:>-

Như vậy coi như bạnđãđangở folder E:VANSU rồiđó.

Bước 3. Bạn gõ VANSU và Enter, chương trình thực hành sẽ hiện tại rađể làm việc rèn luyện bình thường.

Bước 4. Để phóng to giỏi thu nhỏ cửa sổ DOS này, chúng ta gõ tổ hợp phím Alt+Enter.

Bước 5. Bạn theo sự gợi ý của công tác này để thấy quẻ, lựa chọn đối tác, thay đổi ngày,...

Bước 6. Bao giờ muốn thoát, chúng ta đặt chuột vào cửa sổ đang chạy, gõ tổ hợp phím Ctrl+F9.