Chú đại bi phía bên trong Kinh Đại bi trung ương đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu giúp khổ. Trí chú này thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh cực Lạc. Thần chú này vị Quan ráng Âm ý trung nhân tát nói. Mong mỏi trì chú này thì bắt buộc phát người tình đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn luôn bình đẳng với đa số loài và bắt buộc trì tụng liên tục.

Bạn đang xem: Chú đại bi chữ việt

*

Lời bài bác chú đại bi 5 biến

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn, vô xấu hổ Đại-bi trung khu đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị da bà lô yết đế, thước chén ra da, tình nhân đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phân phát duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người thương đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, vạc xà domain authority đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô sơn rô, tình nhân đề dạ, người thương đề dạ, tình nhân đà dạ, ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị nhan sắc ni na, tía dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Tía đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến thắng yết ra dạ, ta bà ha. O Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến đổi cuối cùng)

Xem với nghe video đọc chú đại bi 5 bao gồm chữ to đọc dễ dàng theo.


Thượng Tọa ưng ý Trí thoát tụng. đoạn clip được thiết kế quan trọng cho điện thoại cảm ứng smartphone điều khiển xe trên nền đen ( ko hao sạc ) , chữ béo màu cam đỏ trông rất nổi bật nên tín đồ mắt kém cũng tiện lợi đọc mà không nhất thiết phải đeo kiếng.

Những tác dụng khi tụng chú đại bi bạn cần biết.

Mấy năm nay con vẫn luôn luôn tụng mỗi lần 7-10 biến, nhỏ thấy cuộc sống thường ngày của mình nuốm đổi hoàn toàn, mọi chuyện giống như có ai đó giúp đỡ để tất cả đều thành công tốt đẹp. Nam tế bào a di đà phật.

Xem thêm:

Đây là câu comment của chúng ta trên mạng nói về công dụng khi tụng chú đại bi khi chúng ta tụng hằng ngày trong thời gian nghỉ ngơi.

Ai cũng thế trong cuộc sống đời thường khi bạn chạm chán nhiều trở ngại trong cuộc sống, quá trình hàng ngày thì vấn đề bạn đọc phần lớn bài chú đại bi là điều sẽ làm cho chính mình nhẹ lòng hơn, giúp bạn có nhiều xem xét tốt hơn, chính xác hơn.

84 câu chú dễ đọc trong chú đại bi.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ daNam mô a rị daBà lô yết đế thước bát ra daBồ Đề tát đỏa bà daMa ha tát đỏa bà daMa ha ca lô ni ca daÁnTát bàn ra vạc duệSố đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phân phát đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha nhân tình đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà domain authority đế 29.Ma ha phân phát xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra domain authority 33.Giá trả giá ra 34.Mạ mạ vạc ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất mãng cầu thất mãng cầu 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá domain authority 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị vớ rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ ý trung nhân Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni mãng cầu 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra mãng cầu ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê domain authority 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a vớ đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam tế bào a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất năng lượng điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha.

Mọi câu hỏi các bạn bình luận dưới để mọi bạn cùng xem với hiểu hết nghĩa của chú đại bi nhé.