Khi mới dựng cơ nghiệp, đơn vị Tống đã để ý ngay cho vùng biên cương phía Nam với xúc tiến xuất bản vùng này thành địa thế căn cứ để xâm lấn nước ta. Không số đông thế, công ty Tống còn thu hút các tội phạm trưởng vùng biên cương và cả chuyên Pa, Chiêm Thành chống phá ta.

Bạn đang xem: Cuộc kháng chiến chống tống thời lý

*

Năm 1068, sau thời điểm lên vắt quyền, nhằm vượt qua những trở ngại trong nước, Tống Thần Tông sẽ quyết định sẵn sàng xâm lược Đại Việt. Vua Tống tăng cường lực lượng quân sự ở biên giới, tổ chức triển khai xây dựng các căn cứ xuất phát, chọn hầu như tướng hiếu chiến cùng am hiểu tình trạng Đại Việt làm cho tướng chỉ huy đạo quân xâm lược, cắt đứt quan hệ tình dục ngoại giao với ta.

Trước tình hình đó, đơn vị Lý đã chủ động đối phó với âm mưu xâm lược ở trong nhà Tống bởi biện pháp: “Ngồi im ngóng giặc không bởi đem quân ra đánh trước chặn thế mạnh của giặc” (tức Tiên phát chế nhân). Đó là phương án phòng ngự tích cực nhất do Lý hay Kiệt lời khuyên và được bên Lý tán thành. đơn vị Lý huy động một lực lượng lớn khoảng 10 vạn quân, gồm: quân chủ lực của triều đình với dân đinh các bộ tộc miền núi, vì chưng Lý thường Kiệt làm cho tổng chỉ huy.

Xem thêm: Biệt Hiệu Cho Người Yêu Hay, Đặt Biệt Danh Hay Cho Người Yêu, Bạn Trai, Gái

Tháng 10/1075, cánh quân trước tiên của Lý thường Kiệt đã vây hãm thành Cổ Vạn. Tiếp đó, những cánh quân do các Tù trưởng miền núi chỉ huy cùng tiến công phá các trại Vĩnh Bình, Thái Bình, Hoành Sơn… Đại quân bởi vì Lý thường Kiệt chỉ đạo tiếp tục tấn công phá hủy các cứ điểm Khâm Châu, Liêm Châu, Ung Châu. Đầu năm 1076, khi đã đoạt được kim chỉ nam chiến lược đặt ra, Lý thường Kiệt sai khiến cho toàn cục quân sĩ rút về nước.

Sau lúc rút quân về, Lý hay Kiệt hạ lệnh cho các địa phương sẵn sàng chống xâm lược, mai phục đường giáp ranh biên giới giới, cản bước tiến quân của địch. Đặc biệt, ông cho tạo phòng đường trên bờ nam giới sông Như Nguyệt (S. Cầu) dài 100 km cùng trực tiếp chỉ huy bảo đảm phòng tuyến.

Tháng 1/1076, hàng ngàn quân Tống vì Quách Quỳ lãnh đạo ồ ạt tiến vào Đại Việt, hội quân ở phía Bắc sông ước nhưng không vượt qua được phòng đường Như Nguyệt nhằm tiến vào Thăng Long. Quân ứng cứu của Hòa Mâu bị tiến công tan, không hỗ trợ được mang đến Quách Quỳ. Cuối mùa xuân năm 1077, Lý thường xuyên kiệt mở cuộc tấn công, tiến công thẳng vào doanh trại của quân giặc. Quân tống thua trận to, bị bị tiêu diệt quá nửa. Để giữ lại thể diện đến vua Tống, Lý thường Kiệt chủ động chấm dứt chiến tranh bằng biện pháp chính trị mượt dẻo, ý kiến đề xuất giảng hòa. Quách Quỳ đồng ý ngay, quân Tống vội vã rút về nước. Cuộc binh cách chống Tống xong xuôi thắng lợi, nền chủ quyền dân tộc được giữ vững.