5 CHƯƠNG MỚI NHẤT

Chương 36: Ở CÙNG NHAU (hạ)
Chương 35: Ở CÙNG NHAU (trung)
Chương 34: VÔ song (Hạ)
Chương 33: VÔ song (Thượng)
Chương 32: ĐẠI KẾT CỤC

Chương 1: ngày tiết Tử
Chương 2: BẢN THÂN KHÁC CỦA MÌNH LÀ bé TRAI
Chương 3: BẢN THÂN KHÁC CỦA MÌNH LÀ bé TRAI
Chương 4: khi CÓ NGƯỜI TRỞ NÊN Ỷ LẠI
Chương 5: khi CÓ NGƯỜI TRỞ NÊN Ỷ LẠI
Chương 6: trong CUỐC SỐNG ĐẤU TRANH KHÔNG KHOAN NHƯỢNG
Chương 7: trong CUỐC SỐNG ĐẤU TRANH KHÔNG KHOAN NHƯỢNG
Chương 8: vào CUỐC SỐNG ĐẤU TRANH KHÔNG KHOAN NHƯỢNG
Chương 9: SỰ MẬP MỜ KHÔNG RÕ vào TRUYỀN THUYẾT
Chương 10: SỰ MẬP MỜ KHÔNG RÕ trong TRUYỀN THUYẾT
Chương 11: SỰ MẬP MỜ KHÔNG RÕ vào TRUYỀN THUYẾT
Chương 12: SỰ bao dong THÔNG HIỂU MỚI LÀ TÌNH YÊU CHÂN THẬT
Chương 13: SỰ bao dong THÔNG HIỂU MỚI LÀ TÌNH YÊU CHÂN THẬT
Chương 14: SỰ bao dung THÔNG HIỂU MỚI LÀ TÌNH YÊU CHÂN THẬT
Chương 15: CÁI GỌI LÀ NGƯỜI PHIÊU DU vào GIANG HỒ
Chương 16: CÁI GỌI LÀ NGƯỜI PHIÊU DU trong GIANG HỒ
Chương 17: SỰ LỰA CHỌN RA ĐI hay Ở LẠI
Chương 18: SỰ LỰA CHỌN RA ĐI hay Ở LẠI
Chương 19: SỰ LỰA CHỌN RA ĐI tốt Ở LẠI
Chương 20: THÚC ĐẨY TÌNH TIẾT VỞ KỊCH CẦN PHỐI HỢP VAI DIỄN
Chương 21: MỘT MÌNH trong ÁC MỘNG ẢO ẢNH
Chương 22: MỘT MÌNH trong ÁC MỘNG ẢO ẢNH
Chương 23: CÓ NGƯỜI Ở BÊN CẠNH
Chương 24: CÓ NGƯỜI Ở BÊN CẠNH
Chương 25: NHỮNG NGÀY SỐNG CÙNG NHAU
Chương 26: NHỮNG NGÀY SỐNG CÙNG NHAU
Chương 27: MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ LẬT ĐỔ TẤT CẢ
Chương 28: MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ LẬT ĐỔ TẤT CẢ
Chương 29: LY BIỆT sau khi CHÂN TƯỚNG RÕ RÀNG
Chương 30: LY BIỆT sau khoản thời gian CHÂN TƯỚNG RÕ RÀNG
Chương 31: NGÀY MAI CŨNG TỐT ĐẸP NHƯ THẾ
Chương 32: ĐẠI KẾT CỤC
Chương 33: VÔ song (Thượng)
Chương 34: VÔ song (Hạ)
Chương 35: Ở CÙNG NHAU (trung)
Chương 36: Ở CÙNG NHAU (hạ)

Đọc sách, thư giãn, thả trọng tâm hồn theo phần lớn chuyến xiêu bạt đầy hứng thú, đều cuộc tình éo le hay những mẩu chuyện đầy tiếng cười với nước mắt.

Ngàn Truyện Vạn Sách với hơn vạn cuốn sách, vẫn cung cấp cho mình tài nguyên sách gần như là vô tận.