Hàm tính trung bình trong Excel thường được áp dụng trong trường hợp tính số doanh thu trung bình cộng của một món hàng hoặc số lượng hàng hóa trong kho. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng công thức hàm tính vừa phải cộng, hàm tính vừa đủ trong Excel tất cả điều kiện.

Bạn đang xem: Lệnh tính trung bình trong excel


Tìm hiểu hàm tính mức độ vừa phải trong Excel

Một vào các loại hàm được dùng phổ biến ở Excel đó là hàm trung bình (hay còn gọi là trung bình cộng) có tên là AVERAGE. Đây là loại hàm được dùng để trả về một giá trị trung bình của tất cả ô vào phạm vi nhất định và đáp ứng điều kiện đến sẵn. Hàm tính trung bình cộng trong Excel này sẽ sử dụng dạng cú pháp như sau:

=AVERAGE(phạm vi cần tính)

trong đó,

Phạm vi cần tính ở đây là một tốt nhiều ô chứa dữ liệu bạn muốn tính giá trị trung bình (có thể là tên sản phẩm, số tiền, một mảng hoặc tham chiếu).

Ngoài ra bạn cũng có thể áp dụng hàm SUM, vốn có cú pháp như sau:

=SUM(phạm vi cần tính)/số dữ liệu)

trong đó,

Phạm vi cần tính ở đây là một xuất xắc nhiều ô chứa dữ liệu bạn muốn tính giá trị trung bình (có thể là tên sản phẩm, số tiền, một mảng hoặc tham chiếu).

Số dữ liệu ở đây là số lượng dữ liệu tổng cộng để chia ra và tìm giá trị trung bình từ số lượng dữ liệu đó. Giữ ý sau khi điền số dữ liệu này bạn phải đóng ngoặc tròn để hoàn tất cú pháp.

Hàm tính trung bình cộng trong Excel và cách áp dụng AVERAGE lẫn SUM vào Excel

Bạn có thể áp dụng hàm tính trung bình cùng trong Excel AVERAGE và cả hàm SUM vào một vào số các ví dụ sau:

Hàm tính điểm trung bình trong Excel

Đầu tiên, ta có một bảng danh sách học sinh cùng với điểm số của từng môn học như dưới đây.

*

Ta có thể áp dụng hàm tính vừa phải trong Excel AVERAGE để tính điểm trung bình tổng của cả 5 môn cho mỗi học sinh bằng cách sử dụng bí quyết tính mức độ vừa phải trong Excel sau:

=AVERAGE(C4:G4)

*

Trong đó, C4:G4 chính là phạm vi điểm số của cả 5 môn học cần để tính trung bình môn. Ta có thể cố kỉnh hàng 4 bằng hàng 5 (C5:G5) hoặc hàng 6 (C6:G6) để tính điểm trung bình của từng học sinh.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm SUM với cú pháp như sau:

=SUM(C4:G4)/5)

*

Mẹo Excel hay: Hàm sửa chữa thay thế trong Excel và bí quyết sử dụng đơn giản nhất tại đây!

Hàm tính tuổi trung bình trong Excel

Giả sử ta có một bảng dữ liệu những người với độ tuổi và ngày tháng năm sinh tương ứng như hình.

*

Ta cũng có thể dùng hàm SUM có điều kiện để tính độ tuổi trung bình của từng người vào bảng trên. Phương pháp tính mức độ vừa phải trong Excel như sau::

=SUM((YEAR(phạm vi năm sinh)=năm sinh trung bình)*phạm vi tuổi)/SUM(IF(YEAR(phạm vi năm sinh)=năm sinh trung bình,1)).

Xem thêm: Cách Xem Tin Nhắn Đã Xoá

trong đó,

Phạm vi năm sinh sẽ là khoảng dữ liệu chứa ngày tháng năm sinh của các đối tượng. Ở phía trên chúng ta dùng YEAR để lấy mỗi năm sinh (bạn có thể thế bằng MONTH để lấy tháng sinh).Năm sinh trung bình sẽ là năm sinh bạn muốn tính trung bình của tất cả đối tượng.Phạm vi tuổi sẽ là khoảng dữ liệu chứa tuổi của các đối tượng.

Hàm tính trung bình trong Excel tất cả điều kiện

Hàm tính trung bình cùng có đk trong Excel có điều kiện sẽ là AVERAGEIF và có kết cấu như sau:

=AVERAGEIF(phạm vi, điều kiện bắt buộc, phạm vi trung bình tùy chọn)

trong đó,

Phạm vi ở đây là một xuất xắc nhiều ô chứa dữ liệu bạn muốn tính giá trị trung bình (có thể là thương hiệu sản phẩm, số tiền, một mảng hoặc tham chiếu).Điều kiện bắt buộc ở đây là một điều kiện đưa ra để thỏa tiêu chí tính giá trị trung bình thuộc phạm vi nêu trên. Điều kiện có thể là chữ, tên gọi, hoặc một biểu thức như nhỏ rộng hoặc lớn hơn.Phạm vi trung bình tùy chọn là một đối số tùy chọn (có thể có trong cú pháp hoặc không cũng được). Thông thường nếu bỏ qua phạm vi trung bình, trong cú pháp sẽ hiển thị ” ” và danh mục phạm vi đầu tiên sẽ được dùng để tính giá trị trung bình.

Giả sử ta có bảng dữ liệu các loại mặt hàng trái cây như sau.

*

Ta có thể tính số lượng trung bình của mặt hàng Cam bằng cách sử dụng AVERAGEIF có điều kiện như sau:

=AVERAGEIF(A2:A11,”Cam”,B2:B11)

*

trong đó,

A2:A11 chính là phạm vi chứa các mặt hàng cần tìm giá trị trung bình.“Cam” ở đây là điều kiện lọc ra trong phạm vi trên, ở đây ta sẽ lấy quả cam.B2:B11 là phạm vi chứa số lượng của mặt hàng cần tính giá trị trung bình.

Hàm trung bình nhân vào Excel

Ngoài trung bình cộng, vào Excel còn có thêm một dạng hàm tính mức độ vừa phải trong Excel nữa đó là hàm trung bình nhân với cú pháp:

=GEOMEAN(số đầu tiên, , ,…)

trong đó,

Số đầu tiên là giá trị bắt buộc, thông thường sẽ là phạm vi cần tính giá trị trung bình nhân.Số thứ hai, thứ ba,… là giá trị tùy chọn và không bắt buộc, chỉ áp dụng nếu bạn muốn bao gồm nhiều phạm vi khác nhau cần tính giá trị trung bình nhân.

Để áp dụng hàm GEOMEAN, ta có ví dụ sau đây.

*

Để tính giá trị trung bình nhân của toàn bộ số liệu nêu trên, ta áp dụng như sau:

=GEOMEAN(C3:C10)

Trong đó C3:C10 chính là phạm vi chứa số liệu ta cần tính trung bình nhân. Bạn cũng có thể dùng nhiều hơn hai phạm vi số liệu (tùy vào bảng dữ liệu có sẵn) để tính số trung bình nhân của một dữ liệu cụ thể. Và thông thường số trung bình nhân sẽ đã tạo ra dạng thập phân.

*

Hàm tính vừa phải có đk trong Excel có điều kiện, hàm SUM và hàm tính trung bình nhân GEOMEAN. Bạn có thể thực hành ngay lập tức để thuần thục các hàm này và áp dụng trong công việc Excel. Chúc bạn áp dụng những thủ thuật máy tính xách tay hay này tự Điện Thoại Vui thành công!

Bạn vẫn đọc bài viết Công thức của hàm tính mức độ vừa phải cộng, có điều kiện trong Excel tại chuyên mục Thủ thuật, trên website Điện Thoại Vui.