Grand Theft tự động The Trilogy – The Definitive Edition đã chính thức trình làng. Đây là phiên bạn dạng trau chuốt lại bối cảnh của cha phần game trái đất mở cổ điển gồm: GTA III, GTA Vice City, với GTA San Andreas. Ví như bạn không biết thì mã cheat Grand Theft tự động The Trilogy – The Definitive Edition cũng không không giống mấy so với bản gốc.

Bạn đang xem: Tổng hợp mã lệnh cheat gta (grand theft auto) full trọn bộ

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Yêu Thương Hay Nhất !, Stt Yêu Thương

Dưới đó là phần tổng thích hợp cheat code của cả ba trò chơi để bạn dễ lựa chọn và sử dụng.

Lưu ý là do một số nguyên nhân kỹ thuật phải Rockstar sẽ loại bỏ một số cheat ở 1 hoặc nhiều hệ máy. Nếu một cheat chúng ta nhập vào không hoạt động thì nghĩa là nó đã biết thành bỏ đi rồi. Xung quanh ra, dùng cheat code đã khóa một số trong những trophy/achievement, vậy nên các bạn hãy để ý đến trước khi dùng.

Để nhập cheat trên những máy console, các bạn cứ bấm theo sản phẩm công nghệ tự nút. Thời gian đó, nhân đồ vẫn hành động theo công năng của nút đề xuất sẽ giỏi hơn nếu như bạn tìm một địa điểm an toàn, ko vướng víu rồi bắt đầu nhập mã.

*

Mã cheat Grand Theft tự động hóa III

CÔNG DỤNGPLAYSTATIONXBOXSWITCHPC
Receive All WeaponsR2, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpGUNSGUNSGUNS
Full HealthR2, R2, L1, R1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, RB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, R, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpGESUNDHEIT
Full ArmorR2, R2, L1, L2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, LT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, ZL, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpTORTOISE
Receive $250,000R2, R2, L1, L1, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRT, RT, LB, LB, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpZR, ZR, L, L, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpIFIWEREARICHMAN
Raise Wanted LevelR2, R2, L1, R2, Left, Right, Left, Right, LeftRT, RT, LB, RT, Left, Right, Left, Right, LeftZR, ZR, L, ZR, Left, Right, Left, Right, LeftMOREPOLICEPLEASE
Lower Wanted LevelR2, R2, L1, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRT, RT, LB, RT, Up, Down, Up, Down, Up, DownZR, ZR, L, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, DownNOPOLICEPLEASE
Increase GoreSquare, L1, Circle, Down, L1, R1, Triangle, Right, L1, XX, LB, B, Down, LB, RB, Y, Right, LB, AY, L, A, Down, L, R, X, Right, L, BNASTYLIMBSCHEAT
Change OutfitRight, Down, Left, Up, L1, L2, Up, Left, Down, RightRight, Down, Left, Up, LB, LT, Up, Left, Down, RightRight, Down, Left, Up, L, ZL, Up, Left, Down, RightILIKEDRESSINGUP
Armed PedestriansR2, R1, Triangle, X, L2, L1, Up, DownRT, RB, Y, A, LT, LB, Up, DownZR, R, X, B, ZL, L, Up, DownWEAPONSFORALL
Angry PedestriansDown, Up, Left, Up, X, R1, R2, L1, L2Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LB, LTDown, Up, Left, Up, B, R, ZR, L, ZLNOBODYLIKESME
Rioting PedestriansDown, Up, Left, Up, X, R1, R2, L2, L1Down, Up, Left, Up, A, RB, RT, LT, LBDown, Up, Left, Up, B, R, ZR, ZL, LITSALLGOINGMAAAD
Speed Up TimeCircle (x3), Square (x5), L1, Triangle, Circle, TriangleB (x3), X (x5), LB, Y, B, YA (x3), Y (x5), L, X, A, XMADWEATHER
Faster GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, L1, L2Y, Up, Right, Down, X, LB, LTX, Up, Right, Down, Y, L, ZLTIMEFLIESWHENYOU
Slower Gameplayriangle, Up, Right, Down, Square, R1, R2Y, Up, Right, Down, X, RB, RTX, Up, Right, Down, Y, R, ZRBOOOOORING
Improved HandlingR1, L1, R2, L1, Left, R1, R1, TriangleRB, LB, RT, LB, Left, RB, RB, YR, L, ZR, L, Left, R, R, XCORNERSLIKEMAD
Flying CarsRight, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RBRight, ZR, A, R, ZL, Down, L, RCHITTYCHITTYBB
Destroy All CarsL2, R2, L1, R1, L2, R2, Triangle, Square, Circle, Triangle, L2, L1LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LBZL, ZR, L, R, ZL, ZR, X, Y, A, X, LT, LBANGBANGBANG
Invisible CarsL1, L1, Square, R2, Triangle, L1, TriangleLB, LB, X, RT, Y, LB, YL, L, Y, ZR, X, L, XANICESETOFWHEELS
Spawn TankCircle (x6), R1, L2, L1, Triangle, Circle, TriangleB (x6), RB, LT, LB, Y, B, YA (x6), R, ZL, L, X, B, XGIVEUSATANK
Clear WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, TriangleLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, YL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, XSKINCANCERFORME
Cloudy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, SquareLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, XL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, YILIKESCOTLAND
Rainy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, CircleLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, BL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, AILOVESCOTLAND
Foggy WeatherL1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, XLB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, AL, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, BPEASOUP

*

Mã cheat Grand Theft Auto: Vice City

CÔNG DỤNGPLAYSTATIONXBOXSWITCHPC
Weapon mix #1R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpTHUGSTOOLS
Weapon set #2R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftPROFESSIONALTOOLS
Weapon phối #3R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, DownNUTTERTOOLS
Full HealthR1, R2, L1, Circle, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpASPIRINE
Full ArmorR1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpPRECIOUSPROTECTION
Instant DeathRight, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LBRight, ZL, Down, R, Left, Left, R, L, ZL, LICANTTAKEITANYMORE
Raise Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, RightRB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, RightR, R, A, ZR, Left, Right, Left, Right, Left, RightYOUWONTTAKEMEALIVE
Lower Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, DownR, R, A, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, DownLEAVEMEALONE
Change OutfitRight, Right, Left, Up, L1, L2, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, L, ZL, Left, Up, Down, RightSTILLLIKEDRESSINGUP
Armed PedestriansR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, DownZR, R, B, X, B, X, Up, DownOURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
Angry PedestriansDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LTDown, Up, Up, Up, B, ZR, R, ZL, ZLNOBODYLIKESME
Rioting PedestriansDown, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LBDown, Left, Up, Left, B, ZR, R, ZL, LFIGHTFIGHTFIGHT
Faster GameplayCircle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, YA, A, L, Y, L, Y (x3), L, X, A, XONSPEED
Slower GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1Y, Up, Right, Down, X, RT, RBX, Up, Right, Down, Y, ZR, RBOOOOOORING
Improved HandlingTriangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LBX, R, R, Left, R, L, ZR, LGRIPISEVERYTHING
Aggressive TrafficR2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LTZR, A, R, ZL, Left, R, L, ZR, ZLMIAMITRAFFIC
Flaming TrafficR2, L2, R1, L1, L2, R2, Square, Triangle, Circle, Triangle, L2, L1RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LBZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, LBIGBANG
Pink CarsCircle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, CircleB, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, BA, L, Down, ZL, Left, B, R, L, Right, AAHAIRDRESSERSCAR
Black CarsCircle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, CircleB, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, BA, ZL, Up, R, Left, B, R, L, Left, AIWANTITPAINTEDBLACK
Spawn TankCircle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, YA, A, L, A (x3), L, ZL, R, X, A, XPANZER
Spawn DodoRight, R2, Circle, R1, L2, Down, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, Down, LB, RBRight, ZR, A, R, ZL, Down, L, RFLYINGWAYS
Spawn Bloodring BangerUp, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LTUp, Right, Right, L, Right, Up, Y, ZLTRAVELINSTYLE
Spawn Bloodring RacerDown, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, LeftDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, LeftDown, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Left, LeftGETTHEREQUICKLY
Spawn CaddieCircle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, AA, L, Up, R, ZL B, R, L, A, BBETTERTHANWALKING
Spawn Hotring Racer (1)R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RBR, A, ZR, Right, L, ZL, B, B, Y, RGETTHEREVERYFASTINDEED
Spawn Hotring Racer (2)R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RTZR, L, A, Right, L, R, Right, Up, A, ZRGETTHEREAMAZINGLYFAST
Spawn Love Fist LimoR2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, RightRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, RightZR, Up, ZL, Left, Left, R, L, A, RightROCKANDROLLCAR
Spawn Romero"s HearseDown, R2, Down, R1, L2, Left, R1, L1, Left, RightDown, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, RightDown, ZR, Down, R, ZL, Left, R, L, Left, RightTHELASTRIDE
Spawn Sabre TurboRight, L2, Down, L2, L2, X, R1, L1, Circle, LeftRight, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, LeftRight, ZL, Down, ZL, ZL, B, R, L, A, LeftGETTHEREFAST
Spawn TrashmasterCircle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, RightB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, RightA, R, A, R, Left, Left, R, L, A, RightRUBBISHCAR
Play as Red LeatherRight, Right, Left, Up, L1, L2, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, RightRight, Right, Left, Up, L, ZL, Left, Up, Down, RightSTILLLIKEDRESSINGUP
Play as Candy SuxxxCircle, R2, Down, R1, Left, Right, R1, L1, X, L2B, RT, Down, RB, Left, Right, RB, LB, A, LTA, ZR, Down, R, Left, Right, R, L, B, ZLIWANTBIGTITS
Play as Hilary KingR1, Circle, R2, L1, Right, R1, L1, X, R2RB, B, RT, LB, Right, RB, LB, A, RTR, A, ZR, L, Right, R, L, B, ZRILOOKLIKEHILARY
Play as Ken RosenbergRight, L1, Up, L2, L1, Right, R1, L1, X, R1Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RBRight, L, Up, ZL, L, Right, R, L, B, RMYSONISALAWYER
Play as Lance VanceCircle, L2, Left, X, R1, L1, X, L1B, LT, Left, A, RB, LB, A, LBA, ZL, Left, B, R, L, B, LLOOKLIKELANCE
Play as Love Fist thành viên (1)Down, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, X, XDown, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, ADown, L, Down, ZL, Left, B, R, L, B, BROCKANDROLLMAN
Play as Love Fist member (2)R1, L2, R2, L1, Right, R2, Left, X, Square, L1RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LBR, ZL, ZR, L, Right, ZR, Left, B, Y, LWELOVEOURDICK
Play as MercedesR2, L1, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Circle, TriangleRT, LB Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, YZR, L, Up, L, Right, R, Right, Up, A, XFOXYLITTLETHING
Play as Phil CassadyRight, R1, Up, R2, L1, Right, R1, L1, Right, CircleRight, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, BRight, R, Up, ZR, L, Right, R, L, Right, AONEARMEDBANDIT
Play as Ricardo DiazL1, L2, R1, R2, Down, L1, R2, L2LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LTL, ZL, R, ZR, Down, L, ZR, ZLCHEATSHAVEBEENCRACKED
Play as Sonny ForelliCircle, L1, Circle, L2, Left, X, R1, L1, X, XB, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, AA, L, A, ZL, Left, B, R, L, B, BIDONTHAVETHEMONEYSONNY
Clear WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), DownRT, A, LB, LB, LT (x3), DownZR, B, L, L, ZL (x3), DownAPLEASANTDAY
Sunny WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), TriangleRT, A, LB, LB, LT (x3), YZR, B, L, L, ZL (x3), XALOVELYDAY
Cloudy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), SquareRT, A, LB, LB, LT (x3), XZR, B, L, L, ZL (x3), YABITDRIEG
Rainy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), CircleRT, A, LB, LB, LT (x3), BZR, B, L, L, ZL (x3), ACATSANDDOGS
Foggy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), XRT, A, LB, LB, LT (x3), AZR, B, L, L, ZL (x3), BCANTSEEATHING

*

Mã cheat Grand Theft Auto: San Andreas

CÔNG DỤNGPLAYSTATIONXBOXSWITCHPC
Weapon set #1R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpTHUGSARMOURY
Weapon set #2R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftR, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, LeftPROFESSIONALSKIT
Weapon mix #3R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)R, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down (x3)NUTTERSTOYS
Get $250,000 Cash, Full Health và Full ArmorR1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpRB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpR, ZR, L, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, UpINEEDSOMEHELP
Instant DeathRight, L2, Down, R1, Left, Left, R1, L1, L2, L1Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LBRight, ZL, Down, R, Left, Left, R, L, ZL, LGOODBYECRUELWORLD
Infinite AmmoL1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Down, LB, LBL, R, Y, R, Left, ZR, R, Left, Y, Down, L, LFULLCLIP
Infinite HealthDown, X, Right, Left, Right, R1, Right, Down, Up, TriangleDown, A, Right, Left, Right, RB, Right, Down, Up, YDown, B, Right, Left, Right, R, Right, Down, Up, XINEEDSOMEHELP
Infinite Lung CapacityDown, Left, L1, Down, Down, R2, Down, L2, DownDown, Left, LB, Down, Down, RT, Down, LT, DownDown, Left, L, Down, Down, ZR, Down, ZL, DownMANFROMATLANTIS
Raise Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, LeftRB, RB, B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, LeftR, R, A, ZR, Right, Left, Right, Left, Right, LeftTURNUPTHEHEAT
Lower Wanted LevelR1, R1, Circle, R2, Up, Down, Up, Down, Up, DownRB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, DownR, R, A, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, DownTURNDOWNTHEHEAT
Lock Wanted LevelCircle, Right, Circle, Right, Left, Square, Triangle, UpB, Right, B, Right, Left, X, Y, UpA, Right, A, Right, Left, Y, X, UpIDOASIPLEASE
Maximum FatTriangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, DownY, Up, Up, Left, Right, X, B, DownX, Up, Up, Left, Right, Y, A, DownWHOATEALLTHEPIES
Maximum MuscleTriangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, LeftY, Up, Up, Left, Right, X, B, LeftX, Up, Up, Left, Right, Y, A, LeftBUFFMEUP
Maximum RespectL1, R1, Triangle, Down, R2, X, L1, Up, L2, L2, L1, L1LB, RB, Y, Down, RT, A, LB, Up, LT, LT, LB, LBL, R, X, Down, ZR, B, L, Up, ZL, ZL, L, LWORSHIPME
Super JumpUp, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2Up, Up, Y, Y, Up, Up, Left, Right, X, RT, RTUp, Up, X, X, Up, Up, Left, Right, Y, ZR, ZRKANGAROO
Super PunchUp, Left, X, Triangle, R1, Circle (x3), L2Up, Left, A, Y, RB, B (x3), LTUp, Left, B, X, R, A (x3), ZLSTINGLIKEABEE
Armed PedestriansR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, DownZR, R, B, X, B, X, Up, DownSURROUNDEDBYNUTTERS
Angry PedestriansDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LTDown, Up, Up, Up, B, ZR, R, ZL, ZLSTOPPICKINGONME
Rioting PedestriansDown, Left, Up, Left, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LBDown, Left, Up, Left, B, ZR, R, ZL, LSTATEOFEMERGENCY
Elvis PedestriansL1, Circle, Triangle, L1, L1, Square, L2, Up, Down, LeftLB, B, Y, LB, LB, X, LT, Up, Down, LeftL, A, X, L, L, Y, ZL, Up, Down, LeftBLUESUEDESHOES
Ninja PedestriansX, X, Down, R2, L2, Circle, R1, Circle, SquareA, A, Down, RT, LT, B, RB, B, XB, B, Down, ZR, ZL, A, R, A, YNINJATOWN
No PedestriansX, Down, Up, R2, Down, Triangle, L1, Triangle, LeftA, Down, Up, RT, Down, Y, LB, Y, LeftB, Down, Up, ZR, Down, X, L, X, LeftGHOSTTOWN
Speed Up TimeCircle, Circle, L1, Square, L1, Square (x3), L1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, YA, A, L, Y, L, Y (x3), L, X, A, XTIMEJUSTFLIESBY
Faster GameplayTriangle, Up, Right, Down, L2, L1, SquareY, Up, Right, Down, LT, LB, XX, Up, Right, Down, ZL, L, YSPEEDITUP
Slower GameplayTriangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1Y, Up, Right, Down, X, RT, RBX, Up, Right, Down, Y, ZR, RSLOWITDOWN
Improved HandlingTriangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LBX, R, R, Left, R, L, ZR, LSTICKLIKEGLUE
Aggressive TrafficR2, Circle, R1, L2, Left, R1, L1, R2, L2RT, B, RB, LT, Left, RB, LB, RT, LTZR, A, R, ZL, Left, R, L, ZR, ZLALLDRIVERSARECRIMINALS
Invisible CarsTriangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1Y, LB, Y, RT, X, LB, LBX, L, X, ZR, Y, L, LWHEELSONLYPLEASE
Flying CarsSquare, Down, L2, Up, L1, Circle, Up, X, LeftX, Down, LT, Up, LB, B, Up, A, LeftY, Down, ZL, Up, L, A, Up, B, LeftCHITTYCHITTYBANGBANG
Flying BoatsR2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, TriangleRT, B, Up, LB, Right, RB, Right, Up, X, YZR, A, Up, L, Right, R, Right, Up, Y, XFLYINGFISH
All Cars have NOSLeft, Triangle, R1, L1, Up, Square, Triangle, Down, Circle, L2, L1, L1Left, Y, RB, LB, Up, X, Y, Down, B, LT, LB, LBLeft, X, R, L, Up, Y, X, Down, A, ZL, L, LSPEEDFREAK
All Taxis Have NOSUp, X, Triangle, X, Triangle, X, Square, R2, RightUp, A, Y, A, Y, A, X, RT, RightUp, B, X, B, X, B, Y, ZR, RightVKYPQCF
Drive On WaterRight, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RTRight, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZRGKPNMQ
Pink CarsCircle, L1, Down, L2, Left, X, R1, L1, Right, CircleB, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, BA, L, Down, ZL, Left, B, R, L, Right, APINKISTHENEWCOOL
Black CarsCircle, L2, Up, R1, Left, X, R1, L1, Left, CircleB, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, BA, ZL, Up, R, Left, B, R, L, Left, ASOLONGASITSBLACK
Spawn TankCircle, Circle, L1, Circle (x3), L1, L2, R1, Triangle, Circle, TriangleB, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, YA, A, L, A (x3), L, ZL, R, X, A, XTIMETOKICKASS
Spawn JetpackLeft, Right, L1, L2, R1, R2, Up, Down, Left, RightLeft, Right, LB, LT, RB, RT, Up, Down, Left, RightLeft, Right, L, ZL, R, ZR, Up, Down, Left, RightROCKETMAN
Spawn trùm cuối TruckRight, Up, R1 (x3), Down, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1Right, Up, RB (x3), Down, Y, Y, A, B, LB, LBRight, Up, R (x3), Down, X, X, B, A, L, LMONSTERMASH
Spawn ParachuteLeft, Right, L1, L2, R1, R2, R2, Up, Down, Right, L1Left, Right, LB, LT, RB, RT, RT, Up, Down, Right, LBLeft, Right, L, ZL, R, ZR, ZR, Up, Down, Right, LLETSGOBASEJUMPING
Spawn Bloodring BangerDown, R1, Circle, L2, L2, X, R1, L1, Left, LeftDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, LeftDown, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Left, LeftOLDSPEEDDEMON
Spawn CaddyCircle, L1, Up, R1, L2, X, R1, L1, Circle, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, AA, L, Up, R, ZL, B, R, L, A, B18HOLES
Spawn DozerR2, L1, L1, Right, Right, Up, Up, X, L1, LeftRT, LB, LB, Right, Right, Up, Up, A, LB, LeftZR, L, L, Right, Right, Up, Up, B, L, LeftITSALLBULL
Spawn Hotring Racer (1)R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RBR, A, ZR, Right, L, ZL, B, B, Y, RVROCKPOKEY
Spawn Hotring Racer (2)R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Up, Circle, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RTZR, L, A, Right, L, R, Right, Up, A, ZRJUSTTRYANDSTOPME
Spawn HunterCircle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LBA, B, L, A, A, L, A, R, ZR, ZL, L, LOHDUDE
Spawn HydraTriangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, UpY, Y, X, B, A, LB, LB, Down, UpX, X, Y, A, B, L, L, Down, UpJUMPJET
Spawn LimoR2, Up, L2, Left, Left, R1, L1, Circle, RightRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, RightZR, Up, ZL, Left, Left, R, L, A, RightCELEBRITYSTATUS
Spawn Quad BikeLeft, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2Left, Left, Down, Down, Up, Up, X, B, Y, RB, RTLeft, Left, Down, Down, Up, Up, Y, A, X, R, ZRFOURWHEELFUN
Spawn RancherUp, Right, Right, L1, Right, Up, Square, L2Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LTUp, Right, Right, L, Right, Up, Y, ZLDOUGHNUTHANDICAP
Spawn Stunt PlaneCircle, Up, L1, L2, Down, R1, L1, L1, Left, Left, X, TriangleB, Up, LB, LT, Down, RB, LB, LB, Left, Left, A, YA, Up, L, ZL, Down, R, L, L, Left, Left, B, XFLYINGTOSTUNT
Spawn TankerR1, Up, Left, Right, R2, Up, Right, Square, Right, L2, L1, L1RB, Up, Left, Right, RT, Up, Right, X, Right, LT, LB, LBR, Up, Left, Right, ZR, Up, Right, Y, Right, ZL, L, LHITTHEROADJACK
Spawn TrashmasterCircle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, RightB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, RightA, R, A, R, Left, Left, R, L, A, RightTRUEGRIME
Spawn VortexTriangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, DownY, Y, X, B, A, LB, LT, Down, DownX, X, Y, A, B, L, ZL, Down, DownIWANTTOHOVER
Morning SkyR2, X, L1, L1, L2 (x3), SquareRT, A, LB, LB, LT (x3), XZR, B, L, L, ZL (x3), YPLEASANTLYWARM
Night SkyR2, X, L1, L1, L2 (x3), TriangleRT, A, LB, LB, LT (x3), YZR, B, L, L, ZL (x3), XNIGHTPROWLER
Cloudy WeatherL2, Down, Down, Left, Square, Left, R2, Square, X, R1, L1, L1LT, Down, Down, Left, X, Left, RT, X, A, RB, LB, LBZL, Down, Down, Left, Y, Left, ZR, Y, B, R, L, LDULLDULLDAY
Rainy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), CircleRT, A, LB, LB, LT (x3), BZR, B, L, L, ZL (x3), ASTAYINANDWATCHTV
Foggy WeatherR2, X, L1, L1, L2 (x3), XRT, A, LB, LB, LT (x3), AZR, B, L, L, ZL (x3), BCANTSEEWHEREIMGOING
SandstormUp, Down, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2Up, Down, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RTUp, Down, L, L, ZL, ZL, L, ZL, R, ZRSANDINMYEARS