sút 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 bớt 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( áp dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
red ginseng natural essence mask 1 S7771
*
red ginseng natural essence mask 2 H3584
*
red ginseng natural essence mask 3 E1011
*
red ginseng natural essence mask 4 H2100
*
red ginseng natural essence mask 5 N5736