Nửa vầng trăng cô quạnh trong đêm. Ai oán nhớ ai trăng rơi bên trên sông?Cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương.Nửa vầng trăng em địa điểm phương xa. Nửa nhớ ao ước anh đây ngóng chờ. Chờ em mang lại với đa số nỗi nhớ mang đến tròn vầng trăng. Người nơi đâu trăng em lẻ loi?Nỡ quên mau dịu dàng ngày nào. Vầng trăng héo úa với tiếc nuối thương cho tình cấp xa. Chỉ còn anh đêm ôm cô đơn. Ánh trăng non ai phân tách đôi vầng? ai oán rơi mãi dẫu tất cả đớn đau vẫn ôm tình em. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi. Lòng anh lưu giữ em khu vực cuối trời. Mặc dù cho em lúc này phôi trộn vui tình duyên mới. 1 mình anh ôm lòng đớn đau. Search em bên dưới trăng khuya khuyết tàn. Lòng anh hy vọng rằng em ko quên. Ở khu vực vắng xa anh vẫn chờ.

Bạn đang xem: Nửa vầng trăng đơn côi


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Xem Hướng Dẫn Cách Xem La Bàn Chính Xác, Cách Sử Dụng La Bàn Chính Xác

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.