hướng dấn biện pháp đọc số sản phẩm công nghệ tự giờ Anh từ là 1 đến 100, cách đổi khác số đếm sang số đồ vật tự cùng cách thực hiện số sản phẩm tự.

Số sản phẩm tự giờ Anh từ 1 đến 100 viết như thế nào, viết tắt như thế nào. Dưới đấy là cách viết số trang bị tự trong giờ đồng hồ Anh. Cạnh bên đó, camera365.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách đưa thể số đếm sang trọng số trang bị tự và cách dùng số trang bị tự phải chăng nhất.

Bạn đang xem: Số 100 trong tiếng anh

*

Số máy tự trong giờ đồng hồ Anh và biện pháp sử dụng

1. Số vật dụng tự giờ Anh từ là 1 đến 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem đoạn clip cách đọc số trang bị tự trong tiếng Anh

2. Sử dụng số vật dụng tự lúc nào?

- Số trang bị tự dùng làm nói về vị trí của một đồ nào đó hoặc xác xác định trí của thiết bị đó trong một dãy.

- thương hiệu của vua, hoàng hậu quốc tế thường khi viết viết tên và số vật dụng tự bằng số La Mã, khi phát âm thì thêm THE trước số lắp thêm tự.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xóa Fanpage Trên Máy Tính, Hướng Dẫn Xóa Fanpage Facebook Vĩnh Viễn

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Giải pháp chuyển số đếm sang số thứ tự

3.1. Thêm th ẩn dưới số đếm. Số tận cùng bằng Y, phải đổi Y thành I rồi bắt đầu thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. Khi số phối kết hợp nhiều hàng, chỉ việc thêm th sống số cuối cùng, nếu như số sau cuối nằm trong list ngoài lệ trên thì dùng theo danh sách đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred & eleventh

- 421st = four hundred & twenty-first

3.3. Khi ao ước viết số ra chữ số (viết như số đếm nhưng đằng sau cuối thêm TH hoặc ST với số sản phẩm công nghệ tự 1, ND cùng với số trang bị tự 2, RD với số lắp thêm tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred and first = 101st

*

Cách chuyển số đếm sang số lắp thêm tự

4. Bài bác tập về số vật dụng tự trong tiếng Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với cam kết hiệu viết tắt của số trang bị tự st, nd, rd và th.

This year, Ruby & Mary participated in the London marathon, which took place on the 23..... Of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. Lớn join the marathon, Ruby and Mary started training on the 11..... Of January. To get to lớn London in time, they left on the 20.....of June. Ruby and Mary were very happy to run the London marathon. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car và 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun & a great time in London. Ruby & Mary returned home on the 30.....of June.

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn rất có thể luyện phạt âm thông qua số thiết bị tự trong giờ đồng hồ Anh mà shop chúng tôi giới thiệu sinh hoạt trên. Kết hợp với phần mềm phát âm giờ đồng hồ Anh văn minh của camera365.com.vn để luyện tập hàng ngày tại đơn vị nhé những bạn.