Trước khi bạn viết, hãy nghĩ...">Trước khi bạn nói, hãy lắng nghe. Trước khi bạn viết, hãy nghĩ. Trước khi chúng ta tiêu pha, hãy tìm được. Trước khi chúng ta đầu tư, hãy tra cứu hiểu. Trước khi chúng ta phê phán, hãy đợi đợi. Trước khi chúng ta cầu nguyện, hãy tha thứ. Trước khi bạn bỏ cuộc, hãy thử. Trước khi bạn nghỉ hưu, hãy máu kiệm. Trước khi bạn chết, hãy mang đến đi.

Bạn đang xem: Stt hay về cầu nguyện

Before you speak, listen. Before you write, think. Before you spend, earn. Before you invest, investigate. Before you criticize, wait. Before you pray, forgive. Before you quit, try. Before you retire, save. Before you die, give.

William Arthur Ward879 bạn thích Thích

*

Hãy lao hễ như thể mình đang sống cả trăm năm. Hãy cầu nguyện như thể sau này mình đã chết.

Work as if you were lớn live a hundred years. Pray as if you were to lớn die tomorrow.

Benjamin Franklin247 bạn thích Thích


Chia sẻ

Tất cả hầu hết người tìm về Chúa trong đức tin chân chính, bắt đầu từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, với sẽ cảm nhận điều mà người ta mong muốn.

All who call on God in true faith, earnestly from the heart, will certainly be heard, and will receive what they have asked and desired.

Martin Luther126 người thích Thích

Lời nguyện cầu là tường cùng thành trì kiên cố của công ty thờ; nó là vũ khí mạnh mẽ của fan Cơ đốc.

Prayer is a strong wall và fortress of the church; it is a goodly Christian weapon.

Martin Luther85 bạn thích Thích

Cứ mong đợi lời nguyện cầu của ta được nghe thấy chỉ là vô vọng trường hợp ta chỉ nguyện cầu mà không phấn đấu.

It is in vain to expect our prayers lớn be heard, if we vày not strive as well as pray.

Aesop62 người thích Thích

Lời cầu nguyện càng ít ngữ điệu càng tốt.

The fewer the words, the better the prayer.

Martin Luther59 bạn thích Thích

Trong ước nguyện, thà bao gồm trái tim mà lại không thốt buộc phải lời còn hơn thốt đề nghị lời nhưng thiếu vắng ngắt trái tim.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Học Sinh Cấp 2 Rất Ý Nghĩa, Những Câu Nói Hay Cho Học Sinh Cuối Cấp 2022

In prayer it is better khổng lồ have a heart without words than words without a heart.

Mahatma Gandhi50 fan thích Thích

Hãy nhằm mọi fan thử cùng phát hiển thị lời cầu nguyện hàng ngày đưa về cho cuộc sống thường ngày điều gì đấy mới mẻ, một điều ko gì có thể sánh được.

Let everyone try & find that as a result of daily prayer he adds something new to lớn his life, something with which nothing can be compared.

Mahatma Gandhi34 tín đồ thích Thích

Lời ước nguyện: khóa xe của ban ngày và ổ khóa của ban đêm.

Prayer: the key of the day and the lock of the night.

Thomas Fuller31 bạn thích Thích

Con bạn cầu nguyện, với đầu tiên, anh ta tưởng cầu nguyện là lên tiếng. Nhưng lại anh ta ngày càng khẽ khàng tính đến khi cuối cùng anh ta nhận biết cầu nguyện là lắng nghe.

A man prayed, và at first he thought that prayer was talking. But he became more and more quiet until in the over he realized prayer is listening.

Soren Kierkegaard20 tín đồ thích Thích

Tác dụng của lời cầu nguyện chưa phải để tác động tới Chúa, nhưng mà là để vậy đổi phiên bản tính của tín đồ cầu nguyện.

The function of prayer is not lớn influence God, but rather to lớn change the nature of the one who prays.

Soren Kierkegaard12 tín đồ thích Thích

Nếu các bạn nói cùng với Chúa, bạn đang cầu nguyện; giả dụ Chúa nói cùng với bạn, các bạn mắc chứng tinh thần phân liệt rồi.

If you talk to lớn God, you are praying; If God talks to lớn you, you have schizophrenia.

Thomas Szasz9 người thích Thích

Cầu nguyện là lạng lẽ dâng hiến hầu như thứ lên Chúa.

Prayer is a silent surrendering of everything lớn God.

Soren Kierkegaard5 bạn thích Thích

Bốn điều cần cho thành công: lao cồn và mong nguyện, cân nhắc và tin tưởng.

Four things for success: work and pray, think & believe.

Norman Vincent Peale3 người thích Thích

Hãy luôn ban đầu ngày bắt đầu với lời ước nguyện. Đó là tác nhân kiểm soát và điều chỉnh tâm trí có ích nhất.

Always start the day with prayer. It is the greatest of all mind conditioners.

Norman Vincent Peale3 fan thích Thích

Chúng ta chẳng lúc nào biết chắc hẳn được hầu hết lời ước nguyện của bản thân sẽ đi đâu, tốt câu trả lời sẽ đến từ ai. Lúc mà bọn họ nghĩ mình gần nhất với chúa trời, họ cũng có thể hóa ra lại đang tiếp tục yểm trợ ác quỷ.

We can never know for certain where our prayers are likely khổng lồ go, nor from whom the answers will come. Just when we think we are at our nearest to lớn God, we could be assisting the Devil.