camera365.com.vn xin tổng hầu hết Tin nhắn xếp hình tình thân kute đẹp có lẽ nào cho các bạn copy gửi khuyến mãi nửa dịu dàng của mình, cảm ơn chúng ta đã ủng chúng ta TV trong thời gian qua!
*

SMS Kute Tình Yêu, tuyển tập phần lớn sms kute tinh yeu dep nhat, tin nhan tinh yeu giỏi y nghia, Hãy dành khuyến mãi ngay cho bạn ấy rất nhiều món quà bất ngờ bằng những tin nhắn SMS tình yêu hay nhất, hữu tình nhất .


Bạn đang xem: Tin nhắn xếp hình tình yêu

.:!iii!:., ,.:!iii!:. *. £ø / / ve .* ” – . , . – “ .:!iii!:., ,.:!iii!:. *. £ø / / ve sầu .* ” – . , . – “ .:!iii!:., ,.:!iii!:. *. £ø / / ve .* ” – .,. – “ .:!iii!:.,.:!iii!:. *. £øVe .* ” – .,. – “ , ___! !__ ,*”*..*”*, /\_______” ._. ” |_|_<">____|-|-|-|-|-|-.,

’ ._. ’ , ’ ._

‘, I l0ve he0 ,’ “ ._. ”””””” ._. ”


(“._.) (._.”) ,/”””, ,/”*” , ” “” “,,,,,,,,,,,” “” “ (“._.) (._.”) ,/””” , ,/”*” , ” “” “,,,,,,,,,,” “” “ (“._.) (._.”) ,/””” , ,/”*” , ” “” “,,,,,,,,” “” “ (“._.) (._.”) ,/””” , ,/”*” , ” “” “,,,,,,” “” “ (“._.) (._.”) ,/””” , ,/”*” , ” “” “,,,,” “” “ (“._.) (._.”) ,/””” ,,/”*” , ” “” ” ” “” “ (“._.)(._.”) ,/”””‘ /”*” , _ _” “”” “”” “_ _ .” 0 “. ” . /”” * “” . “ _” -._. – “


,*””*.*””*, “-, yêu thương ,-“ Anh ” -.- ” Em ,*”””‘*,, *"”””*, (¤ ‘ _’ ) ( ‘_’ ¤ ) .. =(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=.. _..♥♥♥_.._♥♥♥.._


1!” 2!” 3!” Chuan bi nao!…” San quý phái chua!..” Bat ngo ney!..” loading. 0%” loading.. 25%” loading… 50%” loading…. 75%” loading. 90%” loading.. 99%” loading…99,5%” loading…. 100%” ||||||||||||||||||||||” ||||||||||||||||||||||” I __” I L __” I L0 __” I L0V __” I L0VE __” I L0VE Y __” I L0VE Y0 __” .-** _ **-**-.” _(I__L0VE_Y0U)” ___’*,._;;_,._;”


.- -._.- -. __”. A .” .- -._.- -. ._.- - . “. Yeu .” E .” “ . _. ’ ._. ” ____::__ .- -._.- -. /\_______ “. L&N .” |_|___::_|’ .__. ’ I / forever Love / only You / love 1 2 3 _ / |_| ___ /\___ |_|___ ____ /\___ |_|___: ____:: /\_____ |_|___::_ ____::___ /\________ |_|___:_:_| NGOI NHA VA NHUNG DUA TRE!


③ ② ① .*”” ._. ””*._. ””*. _”._____I☆ U____.” __” ._. ”” ._. ” 。.. __::_______ ★ 。 ☆ /__________/ 。 。-| _ 画 _ 画 _ |_’| ☆ 。 ♀ ông xã iu vợ ♂ \_ \_ (^_^) (^_^) (“)_(“)_(“)_(“) Volum: max ▁▂▃▄▅▆▇█ Mai2 ben nhau em nhe! ——★☆★ ——


|”””””| ””||”” |"”__”‘|☆★ |”””|…….. ☆ ..””../””/ |…|__.. (“☆”) ..../../ | _☆___| (____)..\__ / € ë ”””/””/ …./;”☆”: |””|_|”‘”| /_☆/ :____: | ___☆__| ★ I ☆ lOve ☆ You ★


。ーゞ丷 。☆☺-☺ ☆ 。 ★。 \|/。★ 。 HAPPY 。 ★。 /|\。★ 。☆ |0V3 ☆。 ღ / / ☆ ☺ / ★/ ☺ 。 / • 。 •/。ღ /☺ / 。☆ ☆。 ★。\ |/。★ 。 HAPPY 。 ★。/ |\。★ 。☆ ゞ丷 ☆☆。ーゞ丷


|☺V3 .★。 ☆ ☆。★ *0¸.·’´)* »~:¤.·º`·. I ♥ U .·´º·.¤:~« *0`’·.¸)* 。HAPPY ☺ – ☺ ★。 ☆ 。 ☆ !。★ 。☆ |0V 3 ☆。 ღ ☆ ☺ / ★ / 。 / • 。 •/。ღ /☺ / 。☆


、、、☆、、、\\*\\ ★、 CUTE\\*\\。 ★、、、、、、、☆ \*★、 ☆、\\☆\\\\、*\ MY \☆、\☺ ☺=♥ \\、、* \\、、。*lov3\\\\* \\★\\\。★ \*FOR、 ★。、* \。★ 。、、☆\ \\、、*\* Y0U。*。 \、、\\


☆0☆ 0. ,.0 ‘*., I love you.” ☆ 0☆ ‘* ☆*’ ★。☆ 。★。☆ ____for________ (¯`v´¯)_ever____ `•.¸.•´_____♥__ ¸.•… ´¸.•´¨) ¸.•*¨) 0¸.· ».·º`·.LOVE.·´º·.« ☆ .·"0`’·. 、、、、、、 ☆· .¸0¸.· ».·º`·. YOU.·´º·.« ☆ .·"0`’·. 、、、、、、 ☆· .¸0¸.· ».·º`· .FOR.·´º·.« ☆ .·"0`’·. 、、、、、、 ☆· .¸0¸.· ».·º`· .EVER.·´º·.« ☆ .·"0`’·. 、、、、、、。 ーゞ丷 My |0V3 ☆。ღHAPPYღ。☆


( “> ( ‘º(‘ ) ··( ,,)v)(v(,) ···|¸¸)¸¸)0 “-.">~< HAPPY đôi mươi – 11 ">~。 ☆ 。 ★\|/。★ ☆ <.-” 0 Chúc em yêu 。☆ 。 ★ luôn vui vẻ 。☆ 。 ★và hạnh phúc ! 。☆ 。★\| /。★☆..♫•♦•。☆ 。 ★


I LOVE YOU ! ☆■☆Δ☆■☆※◆◇│◇◆※ ·´`·. ¸☆¸.·´¯`·.¸☆¸.·´¯`·.¸☆¸.· ´¯`·.¸☆¸.·´¯`·.¸☆¸.·´¯`·.¸☆¸.· ´¯`·.¸☆¸.·´¯`·.¸´☺閄▽꬝∵∵☆

CHÀO MỪNG ②☺ THÁNG ①☺ ▓□ゞ丷Δ☆※◆◇│·´`·.¸☆¸.· ´¯`·.¸☆¸.·´¯`·.¸☆¸.·´¯`·.¸☆¸.· ´¯`·.¸▓□ゞ丷Δ☆¸.·´


。丁ớ… 。…丫仓u… 。…。… 吖’…。 …丁ớ。 。…论u…。 …。…长 ậu…。 。长计’… …。长ậu… 。…。长á 心。 …长ậu。…。 。…长ẹo…。 。 …。己 âu…。 。丁ớ…。 。…长ẹo…。 。…。 乌ữa…。 。乌ữa…。 。…丫仓u… 。… 。 己âu … 。论u…。 …。己âu…。 。…。 mã心…


._ _. -._ _. -._ _. ” - -._ . _. ” .- -._ .” _. ” .- -._ . ” .” _. ” .- -._ -. “. .” _. ” .- -._ -. “. .” ” _. ” .- -._ - -. “. !.” “ _. ” .- -._.- -. “. U!.” “ ._. ” . .- -._.- -. “. Ou!.” “ ._. ” ._ .- -._.- -. “. You!.” “ ._. ” ._. .- -._.- -. “. E.you! “ ._. ” ._. .- -._.- -. “. Ve.you! “ ._. ” ._. ” .- -._.- -. “. Ove.you! .” “ ._. ” ._. ” .- -._.- -. -. “. Love.you! .” “ ._. ” ._. ” .- -._.- -. - -. “.I.love.you!.” “ ._. ” ._. ” .- -._.- -._.- -. “.I.love.You! .” “ ._. ” ._. ”_!


,*””””*, ,*””””*, (0 ‘ _ ‘ ) 0 =(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!! *(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)* **`•.(¨`•.•´¨)..•´** ***`•.¸.•´*** __–mai mai ben nhau! __—»™ ¶_ove ß

☆0☆ 0. ,.0 ‘*., I love you.” ☆ 0☆ ‘* ☆*’ .*”” ._. “”*._. “”*. “.☆Förever☆ .” .” ” ._. “” ._. “


\、nhug ★\'、☆ngoj \saonay\'、☆\se mag 、 njem hj'★、vog,\★\su may man、★cho、\'tat\ 、\ca、☆\nhug '★nguoj\、☆toi、\ '\、yeu '★\ quy、、\☆trog、☆cuoc'\、 ☆、\sog、\★\'\nay\★\、\☆


Xem thêm: Cách Lấy Lại Fb Bị Khóa Hoặc Bị Hack Bay Màu, Cách Lấy Lại Tài Khoản Facebook Bị Vô Hiệu Hóa

☆ ·.¸0¸.· ».·º`·.LOVE.·´º·.« ☆.·"0`’·. 、、、、、、 ☆·.¸0¸.· ».·º`·. YOU.·´º·.« ☆.·"0`’·. 、、、、、、 ☆·.¸0¸.· ».·º`· .FOR.·´º·.« ☆.·"0`’·. 、、、、、、 ☆·.¸0¸.· ».·º`· .EVER.·´º·.« ☆.·"0`’·. 、、、、、、 。ーゞ丷 My |0V3 ☆。ღHAPPYღ。☆


.:!|!:._.:!|!:. “::: anh :::” “-!|!-“ .:!|!:._.:!|!:. “::: yeu ::” “-!|!-“ .:!|!:._.:!|!:. “:: em .::” “-!|!-“ .:!|!:._.:!|!:._.:!|!:. “:: mai mai ! ::” “‘-!|!-“”-!|!-‘”


。丁ớ… 。…丫仓u… 。…。…吖’…。

…丁ớ。 。…论u…。 …。…长ậu…。

。长计’… …。长ậu… 。…。长á心。

…长ậu。…。 。…长ẹo…。 。…。己âu…。

。丁ớ…。 。…长ẹo…。 。…。乌ữa…。

。乌ữa…。 。…丫仓u… 。… 。己âu ….*”” ._. ””*. *. I .* “ ._. ” .*”” ._. ””*. *. Love .* “ ._. ” .*”” ._. ””*. *. You .* “ ._. ”

=

=>

=>I

=>I l

=>I lo

=>I lov

=>I love

=>I love y

=>I love yo

=>I love you

(“._.)forever0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

99.99%

100%

Suyt.

3

2

1

0¸.· ».·º`· …..I…..·´º·.« ☆.·"0`’· 、、、、 ☆·.¸0¸. · ».·º`·.LOVE.·´º·.« ☆.·"0`’ 、、、、 ☆.¸0¸.· ».·º`·…YOU…·´º·.« ☆.·"0`’·


.*”**:_:**”*. *. ..Em …. àk.. .* “ .. ..☆.. .. ” 0 “*._.*” (._.”) \。\、。\ .*”*:._☆_.:*”*. *”I.LOVE.U”* “ .. ..☆.. .. ” 0 “*._.*” (._.”) \。\、。\ yêu thương ☺ ☺=♥ Em


_______♥_¤♥ … ♥¤ _____ _____¤♥ w♥ ¤___¤ ♥F♥ ¤__ ___¤♥ h♥ ¤__Một __¤♥♥♥ ¤ __¤♥ o♥ ¤____nửa ____¤♥ __¤♥ a♥ ¤_____còn _____ ___¤♥ r♥¤ _____lại______ ____¤♥ e♥ ¤____đang ___ ______¤♥ y♥____ở _____ ________¤♥ o♥ ¤__đâu __ __________¤♥ u♥ ¤_???__ ____________¤♥? ♥¤ ____ ______________¤♥? ♥¤ __ ________________¤♥ ___


,*””””*, ,*””””*, (0 ‘ _ ‘ ) 0 =(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!! *(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)* **`•.(¨`•.•´¨)..•´** ***`•.¸.•´*** mai mai ben nhau! »™ ¶_ove ß

.*”” ._. “” ._. “”*.

“. I☆U .”

” ._. “” _ . “

。 .. __::_____ ★ 。

☆ /_______/ 。。

。 |_画_画 _|_| ☆ 。

♀Ck iu vk♂

\_ \_

(^_^) (^_^)

☆(“) (“) (“) (“)☆

Cam on em nhieu lam!


___♥♥♥_____♥♥♥_____ __♥_____♥_♥_____♥___ __♥______♥______♥__ ___♥___.ONE.___♥___ _____♥_LOVE _♥__ __ _______♥___♥______ _________♥_______ ()””() ()””() ( ,’o’)”) (“(‘o’,) (,,)(“)(“) (“)(“)(,,) chung minh se luon hp!


☆0☆ 0. ,.0 ‘*., I love you .” ☆ 0☆ ‘* ☆*’ ★。☆ 。★。☆ ____for________ (¯`v´¯)_ever____ .`•.¸.•´_____♥__ ¸.•… ´¸.•´¨) ¸.•*¨) 0 I”‘I I_I .-**-.,.-**-. LoVe ” – .,. – “ !””!. .!””! i .U. I ‘——‘


Y Oi ! GI vay AY?

,,,,,,,,,,, ( = “.” ) 0 =(,,)==(,,)=(,,)==(,,)= lớn MUON NOI LA ________ /________/l l_.*._.*._l/ l*.*.l l _l.*.*l l_ /_l*.*.l /_/l l_.*._.*._ .l/ love you


☆.¸0¸.☆

».•º`•.CAM.•´º•.«

☆•’0`’•☆

☆.¸0¸.☆

».•º`•. ON .•´º•.«

☆•’0`’•☆

☆.¸0¸.☆

».•º`•.NHE!.•´º•.«

☆•’0`’•☆


☆0☆

0. ,.0

‘*., Cảm ơn em “

☆ 0☆

‘* ☆*’

★。☆ 。★。☆

____for________

(¯`v´¯)_ever____

.`•.¸.•´_____♥__

¸.•… ´¸.•´¨) ¸.•*¨)

(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•


tải Về Máy
*

*
share bài viết:
*
*
*
*
*
Có 1 người đang xem bài viết này links bài viết báo lỗi chia sẻ lên Facebook
*
Quay lại
*