❌ giữ ý: tất cả tranh được chào bán là bộ kit tranh handmade cài về từ làm, không hẳn tranh thành phẩm: ➡️ hướng dẫn thêu tranh chữ thập➡️ hướng dẫn làm tranh lắp đá